Pinnacle je najznámejším bookmakerom medzi profesionálnymi hráčmi, s dlhoročnou vysokou spoľahlivosťou.

Kurzy a obmedzenia, ktoré ponúka, nie sú na trhu konkurencieschopné.

"Pinnacle" v angličtine znamená vrchol - zaslúžené meno.