Достъп до сайта

Влезте в сайта на Лотария България от тук:

Връзки към други страници на лотарията:

Какво е Лотария България?

Лотария България е серия от скреч карти, собственост на компанията Евробет. Скреч картите се предлагат в много разновидности, а именно:

АСТРО

Игра 1: На всеки билет е изобразен зодиакален знак. След изтриване на обозначените зодии, се откриват 8 зодиакални символа. Всеки билет, на който има 3 еднакви зодиакални символа, съвпадащи с основния зодиакален знак, печели сумата, която се открива след изтриване на полето „ПЕЧAЛБА 1“

Игра 2: На всеки билет е изобразен зодиакален знак. След изтриване на обозначените зодии, се откриват 8 зодиакални символа. Всеки билет, на който има 3 еднакви зодиакални символа, различни от основния зодиакален знак, печели сумата, която се открива след изтриване на полето „ПЕЧAЛБА 2“

ВЕГАС

Игра в сектор „Рулетка“: След изтриване на зоната с жетоните се открива поле „Вашите числа“, съдържащо 3 числа. След изтриване на рулетката с надпис ПЕЧАЛБА се открива поле „Печелившо число“, съдържащо 1 число и определена сума. Билет, на който има съответствие между едно от числата от поле „Вашите числа“ и числото от поле „Печелившо число“, печели сумата, изписана под печелившото число.

Игра в сектор „Блек Джек“: След изтриване на двете карти, в лявата част на сектора, се откриват изображенията на 2 карти за игра. След изтриване на картата с надпис „ПЕЧАЛБА“ се открива сума. Ако сборът на двете карти е точно 21, билетът печели изписаната сума. Сборът се формира от вида на картата, както следва:

  • Асото (А) се брои за 11 точки;
  • Вале (J), Дама (D) и Поп (K) носят по 10 точки;
  • при останалите карти (от 2 до10) точките съответстват на числото, изписано на тях.

Игра в сектор „Ротативка“: След изтриване на обозначената зона се откриват 3 символа. Ако те са еднакви, билетът печели съответната сумa от таблицата:

Ротативка

Игра в сектор „Зарове“: След изтриване на заровете се откриват 2 стойности. При наличие на някоя от изброените комбинации, билетът печели съответната сума от таблицата:
Зарове

Левче Кефче

След изтриване на полето се откриват шест символа и една сума.
Вие печелите обозначената сума, ако три от символите са еднакви.

Кеш на мига

След изтриване на полето се откриват шест суми.
Ако откриете една и съща сума 3 пъти, Вие печелите тази сума.

Кеш 1 милион

Игра в сектор ИГРА 1: След изтриването на сектора, ако откриете три еднакви символа на един ред – печелите сумата изписана на този ред.

Игра в сектор ИГРА 2: След изтриването на сектора, ако сборът от числата на един ред е равен на 10, Вие печелите сумата от същия ред.

Игра в сектор ИГРА 3: След изтриването на сектора, при три еднакви валутни символа Вие печелите обозначената сума.

Неочаквана Ваканция

След изтриване на обозначената зона се разкриват 3 реда, всеки от които съдържа 3 символа и една сума.
Ако откриете 3 еднакви символа на един ред, Вие печелите сумата от същия ред.

24 карата

Игра в сектор ИГРА 1: След изтриването на сектора, ако едно от „Печелившите числа“ съвпада с едно от „Вашите числа“, Вие печелите сумата под съвпадащото число.

Игра в сектор ИГРА 2: След изтриването на сектора, ако откриете 3 еднакви символа на златно кюлче, Вие печелите 1 килограм злато.

Други игри

Comments are disabled